7. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/7/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválení provedení rozpočtových opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. a)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.