6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/6/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Na základě návrhu Odboru servisních služeb předkládám návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek sníží o 720 tis. Kč, tj. 116.777 tis. Kč
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ MČ Praha 5 návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:
    stř. 9038 (OSS) – navýšení finančních prostředků na položce ostatní služby o 720 tis. Kč z důvodu proplacení očekávaných nákladů za provedené exekuce na vyklizení bytů a dlužné částky.

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy.