5. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/5/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s  … , … , dluh na nájemném: … (k 31.5.2014), poplatek z prodlení: … (k 30.11.2013), náklady soudního řízení: … Kč 

Usnesení bylo schváleno 7/0/1 hlasy.