4. Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Odpis pohledávek za nájemcem NP nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedenému nájemci NP (vše v aktuální výši):

    ICE-TEMPLOM, s.r.o.”v likvidaci”, IČ: 261 90 427, NP Matoušova 18, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč 118.548

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy.