3. Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování

Zasedání Finančního výboru konané dne 6. 8. 2014 jako řádné
číslo usnesení 16/3/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Odpis pohledávek za nájemci bytů / dožalování

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalými nájemci bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč … , celkový dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.12.2013), celkový dluh z úroku z prodlení Kč … (k 31.12.2013). K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období … + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu promlčení v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč … , celkový dluh z úroku z prodlení Kč … (k 31.12.2013), celkový dluh z nákladů řízení Kč … . K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období  … + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu  … , bytem … , Praha – 5, za období  … z důvodu nevymahatelnosti v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč … , celkový dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 31.12.2013), celkový dluh z úroku z prodlení Kč … (k 31.12.2013), celkový dluh z nákladů řízení Kč … . K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období  … + příslušenství za období  … v aktuální výši.

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy.