3. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/3/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 ods. 3 písm. a)

  2. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření uvedená v příloze č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy.