2. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. pro rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/2/2014
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. pro rok 2014

Na základě návrhu správní firmy Centra a.s. je předkládán návrh na 3. úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. Po těchto úpravách se celkový hospodářský výsledek před zdaněním zvýší o 321 tis. Kč, tj. 116.661 tis. Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení Radě MČ Praha 5 návrh na 3. úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra a.s. na rok 2014 takto:

  stř. 91 Machatého – snížení nákladů o 2.737 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč

  stř. 92 J. Plachty – zvýšení nákladů o 4.200 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč

  stř. 93 Staropramenná – zvýšení nákladů o 2.716 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč

  stř. 95 Poliklinika Barrandov – snížení nákladů o 4.500 tis. Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis. Kč.

   

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy. U stř. 93 zvýšení nákladů na opravu uvedených 4 bytových jednotek odsouhlaseno s úpravou na 1.800 tis. Kč.