1. Schválení zápisu 12. a 13. zasedání FV, Schválení programu 14. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 9. 7. 2014 jako řádné
číslo usnesení 14/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva, předsedkyně klubu ČSSD, předsedkyně Finančního výboru

Schválení zápisu 12. a 13. zasedání FV,
Schválení programu 14. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 12. a 13. zasedání FV

  2. program 14. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy