7. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Různé

Finanční výbor

Projednal:

  1. a) informace od pana radního M. Šesták o problematice centrálních nákupů pro naše MŠ a ZŠ

    b) na základě podnětu Ing. M. Frélicha problematiku týkající se vyúčtování příspěvku Hospodářské komory, který byl poskytnut na základě usnesení  ZMČ č. 13/11/2011 OHK ve výši Kč 420 00,-  a jehož vyúčtování bylo předloženo na jednání ZMČ  dne 3. dubna 2012

Usnesení bylo projednáno.