6. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2014
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014

Na základě návrhu odboru OOA a OVS je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním nezmění, tj. 126.713 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení Radě MČ Praha 5 návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:

    stř. 9002 (OOA) – zvýšení výnosů o 832,2 tis.Kč na položce nájemné z NP (podnájem mobilní buňky) a zvýšení nákladů o 832,2 tis.Kč na položce ostatní služby (náklady z pronájmu mobilní buňky)

     

    stř.9012 (OVS) – zvýšení celkových výnosů na položce ostatní výnosy o 64 tis.Kč, tj. přesun plánovaných výnosů ve výši 64 tis.Kč ze zrušeného střediska 9001(OPP)  

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy