4. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2014
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2014 – Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 změnu odpisů dlouhodobého majetku v Mateřské škole, Praha 5 – Košíře, Podbělohorská 2185 pro rok 2014 z původních 55,3 tis. Kč na 69,3 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2014

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy