2. Žádost o uzavření splátkové dohody

Zasedání Finančního výboru konané dne 5. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádost o uzavření splátkové dohody

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenou nájemkyní:

    1) … , … , dluh na nájemném:  …  (k 31.12.2013), poplatek z prodlení:  … (k 31.1.2014)

Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy