4. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Různé

Finanční výbor

Projednal:

  1. Založení komunální akciové společnosti 100 % vlastněné Městskou částí Praha 5, pro účely správy nemovitého majetku a zabezpečování vybraných komunálních služeb

Žádá:

  1. vysvětlení vyúčtování dotace Hospodářské komory