2. Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

06/03/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/2/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávek u nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedenému nájemci bytu (vše v aktuální výši) z důvodu promlčení:

    … , bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 30.11.2013)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě