1. Schválení zápisu 1. zasedání FV, Schválení programu 4. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 19. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 1. zasedání FV,
Schválení programu 4. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 1. zasedání FV

  2. program 4. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy