7. Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/7/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    1) … , Štefánikova 281/4, dluh na nájemném: … poplatek z prodlení … (k 30.9.2013)

    2) … , Křížová 264/43, dluh na nájemném: … , poplatek z prodlení: …

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě