6. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/6/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 změnu odpisů dlouhodobého majetku v Mateřské škole, Praha 5 – Barrandov, Tréglova 780 pro rok 2013 z původních 156,7 tis. Kč na 159,8 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě