5. Přehled rozpočtových opatřeních

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/5/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatřeních

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 ods. 3 písm.a)

  2. předložit RMČ ke schválení rozpočtové opatření dle přílohy č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtových prostředků, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě