4. Převod finančních prostředků z rezervy do fondu rezerv a rozvoje

11/02/2014
Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/4/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Převod finančních prostředků z rezervy do fondu rezerv a rozvoje

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit převod finančních prostředků ve výši 45.000 tis.Kč z rezervy (podkapitola 1009) na fond rezerv a rozvoje z důvodu zajištění financování investičních akcí v roce 2014

  2. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků ve výši 45.000 tis.Kč z investiční rezervy Kap. 1009, § 6409, pol. 6901 (Rezervy kapitálových výdajů) na fond rezerv a rozvoje – financování, pol. 8115 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě