3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Zasedání Finančního výboru konané dne 11. 12. 2013 jako řádné
číslo usnesení 26/3/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Na základě návrhu odboru kanceláře tajemníka – odd. personální a mzdové je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním sníží o 684 tis.Kč, tj. 218.708,8 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:

    stř. 9026 – zvýšení celkových nákladů o 684 tis.Kč, z toho mzdy o 510 tis.Kč, sociální zabezpečení o 128 tis.Kč a zdravotní pojištění o 46 tis.Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy