2. Rozpočtové provizorium Městské části Praha 5 na rok 2014 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

11/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 2. 12. 2013 jako mimořádné
číslo usnesení 25/2/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Rozpočtové provizorium Městské části Praha 5 na rok 2014 a Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria

Finanční výbor

Doporučuje:

 1. Předložit ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5 rozpočtové provizorium MČ Praha 5 na rok 2014 v objemu 1/12 schváleného rozpočtu roku 2013 a finančního plánu roku 2013 pro rok 2014, do doby schválení definitivního rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014 takto:

  schválený rozpočet na rok 2013 v celkové výši 712.458,3 tis.Kč

  maximální měsíční výdaje na rok 2014 v celkové výši 59.371,5 tis.Kč

  schválený finanční plán zdaňované činnosti na rok 2013

  celkové výnosy    584.797,7 tis.Kč

  celkové náklady   435.199,9 tis.Kč 

  maximální měsíční náklady na rok 2014 v celkové výši 36.266,7 tis.Kč

 2. Zásady pro hospodaření MČ Praha 5 v období rozpočtového provizoria na rok 2014

 3. pověřit Radu MČ P5  Zastupitelstvem MČ Praha 5 k provedení úpravy tabulky č. 2 – výdaje podkapitol rozpočtu v období rozpočtového provizoria v případě změny organizační struktury a k provedení korekcí korespondujících s připravovaným rozpočtem MČ P5 na rok 2014. Celkový objem výdajů dle bodu I.1. zůstane nezměněn

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě