6. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Různé

Finanční výbor

Žádá:

  1. o doplnění rozpočtových opatření, která nebyla předložena Finančnímu výboru, ale byla projednána Radou MČ.

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy