5. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. návrh rozpočtu:

   

  Odboru kanceláře starosty

  ZOJ Kanceláře architekta MČ Praha 5

  ZOJ Kanceláře Veřejné zakázky

  Odboru ekonomického

Usnesení bylo projednáno.