4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/4/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Na základě žádosti odboru majetku je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti zvýší o 106.963 tis.Kč, tj. 219.392,8 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:

    středisko 9653 (El. Peškové) – zvýšení nákladů o 200 tis.Kč, z toho na položce materiálové náklady o 50 tis.Kč a na položce ostatní služby o 150 tis.Kč

     

  2. předložit RMČ k odsouhlasení návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:

    středisko 9053 (OMA) – snížení celkových nákladů o 275.423 tis.Kč, z toho zůstatková cena prodaného majetku o 182.852 tis.Kč, zůstatková cena prodaných pozemků o 56.571 tis.Kč, náklady z přecenění reálnou hodnotou o 10.000 tis.Kč, opravy  nad 200 tis.Kč o 17.000 tis.Kč, opravy do 200 tis.Kč o 4.000 tis.Kč a ostatní služby o 5.000 tis.Kč

    – snížení výnosů o 168.260 tis.Kč na položce výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Usnesení bylo schváleno 9/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě