3. Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

03/12/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/3/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Změna závazného ukazatele odpisy pro rok 2013 – Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ Praha 5 změnu odpisů dlouhodobého majetku v Základní škole a mateřské škole Praha 5 – Smíchov, U Santošky 1/1007 pro rok 2013 z původních 464,0 tis. Kč na 519,0 tis. Kč při zachování celkové výše schváleného neinvestičního příspěvku pro rok 2013

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě