1. Schválení zápisu 23. zasedání FV, Schválení programu 24. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 27. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 24/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 23. zasedání FV,
Schválení programu 24. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 23. zasedání FV

  2. program 24. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 10/0/0 hlasy