5. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 23/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu:

     

    Odboru propagace a protokolu

    Odboru servisních služeb

    Odboru obchodních aktivit

Usnesení bylo projednáno.