4. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí roku 2013

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 23/4/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí roku 2013

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. schválit přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. – III. čtvrtletí roku 2013

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě