3. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2013

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 23/3/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2013

Na základě žádosti odboru obchodních aktivit je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2013. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek sníží o 417,7 tis.Kč, tj. 112.979,8 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti a zdaňované činnosti polikliniky Kartouzská pro rok 2013 takto:

    stř. 9002 (OOA) – úpravu plánu na položce ostatní služby o částku 917,7 tis.Kč (518  AU 005), z toho navýšení o 417,7 tis.Kč a přesun  ve výši 100 tis.Kč z položky odhady, znalecké posudky (SU 518, AU 006) a přesun ve výši 400 tis.Kč z položky ostatní náklady  (SU 549, AU 000)

    stř. 9402 – poliklinika Kartouzská – přesun ve výši 82,3 tis.Kč z ORJ 9002 – ost. zdaňovaná činnost, pol. ost. služby na ORJ 9402, pol. ost. služby (SU 518, AU 005)

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě