2. Přehled rozpočtových opatření

28/11/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 23/2/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 ods. 3 písm.a)

  2. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření dle přílohy č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtových prostředků, provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Neschvaluje:

  1. Rozpočtové opatření číslo 29295 Odboru propagace a protokolu:

    Přesun na kap. 0601 na průzkum veřejného mínění mezi obyvateli MČ Praha 5, na §3349 (ost. záležitosti sdělovacích prostředků), pol. 5169 (nákup ost. služeb) v částce Kč 1.500 tis

     

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě