1. Schválení zápisu 22. zasedání FV, Schválení programu 23. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 13. 11. 2013 jako řádné
číslo usnesení 23/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 22. zasedání FV,
Schválení programu 23. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 22. zasedání FV

  2. program 23. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 8/0/0 hlasy