6. Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/6/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Návrh rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

Finanční výbor

Bere na vědomí:

 1. návrh rozpočtu:
  Odboru školství, kultury a sportu
  Odboru správy veřejného prostranství
  Odboru investic
  Odboru majetku

   

  Usnesení bylo projednáno.

Usnesení bylo schváleno … hlasy