5. Převod výsledku hospodaření minulých období hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/5/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Převod výsledku hospodaření minulých období hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s převodem části výsledku hospodaření minulých období hospodářské činnosti z účtu číslo: 69024-2000857329/0800 ve výši 100 mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5, číslo účtu: 1222-2000857329/0800

  2. souhlasit s rozpočtovým opatření č. 29248, uvedeném v příloze č. 1, spočívajícím v převodu finančních prostředků (výsledek hospodaření minulých let) z hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 ve výši 100 mil. Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy