4. Přehled rozpočtových opatření

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/4/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Projednal:

  1. návrh rozpočtových opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 ods. 3 písm.

      

    Usnesení nebylo přijato

    Hlasování: 4/0/3 hlasy

Usnesení bylo schváleno 4/0/3 hlasy
Finanční výbor hlasoval o odložení tohoto materiálu.
Hlasování 3/0/4.