3. Návrh investičního programu MČ Praha 5 na rok 2014 a návrh na zařazení nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/3/2013
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Návrh investičního programu MČ Praha 5 na rok 2014 a návrh na zařazení nákladů na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013

Finanční výbor

Doporučuje RMČ:

 1. souhlasit zahájit v roce 2013 investiční akce a zařadit náklady na předprojektovou a projektovou přípravu navržených investičních akcí roku 2014 do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 v celkové výši 5 984 tis. Kč dle přílohy č.1

   

  Usnesení bylo schváleno 7/0/0

Odkládá:

 1. projednání zajištění financování předprojektových a projektových prací navržených k zahájení v roce 2013 převodem finančních prostředků z rozpočtové rezervy MČ Praha 5 z kapitoly 1009, § 6409 (ostatní činnosti), pol. 5901 a s navýšením na příslušných podkapitolách rozpočtu: podkapitola 0251 na § 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 o částku 870 tis. Kč; podkapitola 0451 na § 3113 (ZŠ), pol. 6121 o částku 2 796 tis. Kč a na § 3111 (MŠ), pol. 6121  o částku 1 568 tis. Kč; podkapitola 0821 na § 3612 (bytové hospodářství), pol. 6121 o částku 550 tis. Kč a na § 3613 (nebytové hospodářství), pol. 6121 o částku 200 tis. Kč do ukončení projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

  Usnesení bylo schváleno 4/0/3   

 2. projednání návrhu investičního programu MČ Praha 5 na rok 2014 ve výši Kč 319 146,1 tis. spoluúčasti na dotacích EU a transferů z roku 2013 dle přílohy č. 1 do ukončení projednání návrhu rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014

  Usnesení bylo schváleno 4/0/3   

   

Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě