2. Žádost o prominutí dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov

22/10/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/2/2013
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost o prominutí dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH,
a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit prominutí dlužného nájmu a příslušenství ve výši 120.500 Kč + 30.287,71 Kč, t.j. celkem 150.787,71 Kč, z důvodu nezískání povolení od správních orgánů ČR za období od 2. 9. 2011 do 30. 9. 2013

Usnesení bylo schváleno 8/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě