1. Schválení zápisu 20. zasedání FV, Schválení programu 21. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 16. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 21/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 20. zasedání FV,
Schválení programu 21. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 20. zasedání FV

  2. program 21. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy