5. Návrh 1. verze rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2014

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Návrh 1. verze rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2014

Finanční výbor

Souhlasí:

  1. s návrhem harmonogramu projednávání Návrhu rozpočtu MČ Praha 5 pro rok 2014:

    a) návrh rozpočtu na rok 2014 byl členům FV předán v listinné formě

    b) na jednání FV dne 2.10.2013 budou členové FV informovat o tom, se kterými radními a vedoucími odborů ÚMČ Prahy 5 budou chtít jednotlivé části rozpočtu blíže projednat

    c) tato jednání se uskuteční v průběhu měsíců říjen – listopad 2013

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě