4. Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/4/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Na základě návrhu odboru KTA, OOA a OMA je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2013. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek před zdaněním sníží o 3.713,3 tis.Kč, tj. 114.597,5 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit ke schválení RMČ návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2013 takto:

    stř. 9026 (KTA) – zvýšení celkových nákladů o 3.852 tis.Kč, z toho na položce ostatní náklady o 3.752 tis.Kč (mzdy o 2.800 tis.Kč, sociální pojištění o 700 tis.Kč, zdravotní pojištění o 252 tis.Kč) a na položce ostatní služby o 100 tis.Kč

    stř. 9002 (OOA) – zvýšení celkových výnosů na položce výnosy z nájmu nebytových prostor o 469,2 tis.Kč

    stř. 9053 (OMA) – zvýšení celkových nákladů o 330,5 tis.Kč na položce ostatní náklady (mzdy, sociální a zdravotní pojištění), z toho mzdy o 251 tis.Kč, sociální pojištění o 58,5 tis.Kč a zdravotní pojištění o 21 tis.Kč

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě