3. Přehled rozpočtových opatření

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/3/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. předložit RMČ ke schválení rozpočtová opatření pod jednotlivými čísly rozpočtových opatření v příloze č. 1 – přesun rozpočtových prostředků (objem rozpočtu se nemění), provedená v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 ods. 3 písm. a)

  2. předložit RMČ ke schválení rozpočtové opatření provedené pod číslem dokladu 29226 dle přílohy č. 2 – zvýšení celkového objemu rozpočtových prostředků o částku 15,5 tis.Kč, Kap. 0839, § 3632, pol. 5192 (poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady), provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, § 16 odst. 3 písm. b)

Žádá:

  1. Odbor servisních služeb o vysvětlení důvodu rozpočtového opatření č. 29219 – (Singltrek, odborný průzkum pro rekultivaci skládky Motol, průzkum – odstranění ekologických zátěží)

Usnesení bylo schváleno 6/3/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě