2. Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

24/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 18. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 19/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:

    1) … , Plzeňská 442/211, dluh na nájemném: … (k 31.7.2013), poplatek z prodlení: … (k 8.8.2013)

    2) … , Lidická 276/36, dluh na nájemném: 0 Kč (k 10.8.2013), poplatek z prodlení: … (k 31.7.2013), náklady SŘ: …  

Usnesení bylo schváleno 9/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě