4. Podání návrhu na insolvenci vůči společnosti Agentura Praha 5

19/09/2013
Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Podání návrhu na insolvenci vůči společnosti Agentura Praha 5

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. podání návrhu na insolvenci vůči společnosti Agentura Praha 5, IČ: 267 76 286, dluh z nájemného a služeb Kč 2.463.193, dluh z úroku z prodlení Kč 1.087.955, dluh ze smluvní pokuty Kč 831.618, dluh z rozsudku 8C276/2010 o postoupení pohledávek 6.219.560 + příslušenství, dluh z nákladú řízení Kč 668.553

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě