3. Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb a příslušenství bývalým nájemcům (vše v aktuální výši):

    … , dluh z nájemného a služeb Kč … , dluh z poplatku z prodlení Kč … (k 1.7.2013), dluh na nákladech řízení Kč … z důvodu úmrtí obou nájemců a ukončení dědických řízení pro nemajetnost

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy