2. Odpis pohledávek z bytů / dožalování

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/2/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Odpis pohledávek z bytů / dožalování

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávky na dlužném nájemném + aktuální příslušenství a náklady soudního řízení za bývalým nájemcem  … dluh z nájemného a služeb Kč … dluh z poplatku z prodlení … … dluh z úroků z prodlení … dluh z nákladů soudního řízení … vše za období 1/2010 – 7/2012 z důvodu nevymahatelnosti pohledávek a vzhledem k výši nákladů spojených s jejich vymáháním

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy