1. Schválení zápisu 15., 16. a 17. zasedání FV, Schválení programu 18. zasedání FV

Zasedání Finančního výboru konané dne 4. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 18/1/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Schválení zápisu 15., 16. a 17. zasedání FV,
Schválení programu 18. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. zápis 15., 16. a 17. zasedání FV

  2. program 18. zasedání FV

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy