1. Novy dokument

Zasedání Finančního výboru konané dne 21. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 17/1/2013
Předkladatel:

Novy dokument

Finanční výbor