5. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/5/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Různé

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. Zprávu o činnosti FV ZMČ a Docházku členů FV ZMČ na jednání výboru v 1. pololetí 2013.