4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/4/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí poplatku z prodlení

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    1) … , bytem … dluh na nájemném: … (k 31.7.2013), poplatek z prodlení: … (k 30.6.2013) s tím, že ke splátkové dohodě přistoupí i syn

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy