3. Informace odboru školství k čerpání rozpočtu OŠ a školských zařízení za rok 2012 a za 1. pololetí 2013 – za přítomnosti vedoucí odboru školství Mgr. K. Kulíškové.

Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/3/2013
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., členka zastupitelstva

Informace odboru školství k čerpání rozpočtu OŠ a školských zařízení za rok 2012 a za 1. pololetí 2013 – za přítomnosti vedoucí odboru školství Mgr. K. Kulíškové.

Finanční výbor

Odkládá:

  1. od Odboru školství, kultury a sportu rozpočet a jeho čerpání na rok 2012 a 2013 v členění:

    – rozpočet odboru školství na rok 2013 ve verzi schválený a upravený rozpočet (k 3. 7. 2013)

    – rozpočty jednotlivých škol na rok 2013 včetně dosud realizovaných rozpočtových opatření

    – rozpočet odboru školství na rok 2012 ve verzi schválený a upravený rozpočet

    – rozpočty jednotlivých škol na rok 2012 a jejich čerpání ve verzi schválený a upravený rozpočet

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy