2. Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2013 – za přítomnosti ředitelky Divize správy nemovitostí II Mgr. Dagmar Šwarcové a ekonomky Divize správy nemovitostí II Eleny Matoušové MBA.

Zasedání Finančního výboru konané dne 24. 7. 2013 jako řádné
číslo usnesení 15/2/2013
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti správní firmy Centra na rok 2013 – za přítomnosti ředitelky Divize správy nemovitostí II Mgr. Dagmar Šwarcové a ekonomky Divize správy nemovitostí II Eleny Matoušové MBA.

Na základě návrhu správní firmy Centra a.s. je předkládán návrh na úpravu plánu zdańované činnosti správní firmy Centra a.s. pro rok 2013. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek celkové zdaňované činnosti sníží o 4.844 tis.Kč, tj. záporný výsledek hospodaření -8.909,2 tis.Kč.
Finanční výbor

Doporučuje:

 1. předložit ke schválení RMČ návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti po střediscích správy takto:

  stř. 91 – Machatého, zvýšení celkových nákladů o 1.534 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 2.258 tis.Kč

  stř. 93 – Staropramenná, snížení celkových nákladů o 2.028 tis. Kč a zvýšení celkových výnosů o 2.923 tis.Kč

  stř. 95 – poliklinika Krškova, zvýšení nákladů o 4.500 tis.Kč a zvýšení výnosů o 10 tis.Kč

  stř. 97 – nebytové objekty, zvýšení celkových nákladů o 150 tis.Kč a snížení celkových výnosů o 2.000 tis.Kč

 2. předložit k odsouhlasení RMČ návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti po střediscích správy takto:

  stř. 9166 – SVJ, zvýšení celkových nákladů o 52 tis.Kč a snížení celkových výnosů o 34.780 tis.Kč

  stř. 92 – J. Plachty, zvýšení celkových nákladů o 1.795 tis.Kč a zvýšení celkových výnosů o 32.748 tis.Kč

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy